Oleh : PAC IPNU IPPNU Sawahan

 

Tiyang Nganjuk niku mesti ketingal Happy, walaupun di belakang senyumnya terdapat kesedihan sangat pedih yang dirasakan