Oleh : PAC IPNU IPPNU BERBEK

Sarayu sendu haru menjadi satu

Melintang menerjemahkan gema ikrar kami

Persis pada satu ucapan syahadatain

Penuh keharuan mengesahkan diri dalam simpul Yaa Robbal ‘alaamiin

 

Hari itu, lepas melafalkan sumpah

Kami tak ingin hanya sebatas Sudah

Menyandang gelar pelajar di bawah naungan Nahdlah

 

Hari ini,

Segala sesuatu yang kami kiatkan

Akan menjadi yang kami kuatkan

Sejauh 20 bulan kedepan

Semoga akan ada lagi kesempatan

 

Menjadi yang tak terulas dalam tulis

Menjadi kuas yang melukiskan sejarah manis

Menjadi sebuah cercah cahaya

Berbagi purnama mengusir gulita bersama

Putra putri Nadliyin didalamnya